Förmånssedlar och studiesedlar

 

FÖRMÅNSSEDLAR och STUDIESEDLAR


Meddela vid anmälan om du använder förmånssedlar eller stuidesedlar. Ge dina förmånssedlar till läraren för kursavgiften senast tredje kurskvällen. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.

Kursavgiften ska i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.

Liikuntasetelit, Kuntoilusetelit, Kulttuurisetelit, Smartumsedlar och TYHY-kuponger är de sedlar vi tar emot.

Studiesedlar kan ges till invandrare och seniorer.