En kväll i högkänslighetens tecken

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Välkommen med på en resa i de sensitivt begåvades landskap. Föreläsningen riktar sig till dig som kanske räknar dig till de högkänsligas skara och vill gå i simskola för att inte drunkna i känslohavet, men också till dig som lever nära någon med högkänslighet, har ett människonära yrke eller annars är intresserad av ämnet. Under kvällen kommer jag att berätta om hur mitt liv med högkänsliga förtecken sett ut, men också hur högkänslighet kan ta sig uttryck i allmänhet. Är det en välsignelse eller en förbannelse, eller kanske både och? Här kan du göra ett eget test kring högkänslighet: http://sensitiv-hsp.se/hogkanslighet/hsp-test/

Kurskod

000101

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Malin Knip

Tidpunkt

11.04.2018 - 11.04.2018

Onsdag 18:00-19:30

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Stora Auditoriet
68600 Jakobstad