Känn din stad - Stadens sommarvillaområden och veneziansk afton

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Stadens utmarker har använts i huvudsak för nytta, såsom odling, slåtter och bete. Men redan i början av 1800-talet började stadsborna arrendera tomter för nöje och rekreation. Från 1840-talet började man kalla detta för sommarnöjen eller sommarvillor. På sommarvillaområdena slår firandet av en veneziansk afton rot och blir med tiden en årligt återkommande festtradition.

Kurskod

000104

Kursavgift

5,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Guy Björklund

Tidpunkt

26.10.2017 - 26.10.2017

Torsdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
68600 Jakobstad