Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Kursens innehåll och mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna: - beskriva typiska psykiska störningar hos ungdomar - ta till sig forskningsresultat beträffande ungdomars psykiska hälsa - diskutera möjliga åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation Kursen är en delkurs inom "Ungdomsvetenskap". Vi erbjuder tre delkurser under läsåret 2017-2018.

Kurskod

131004

Kursavgift

75,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Heikki Kurkiala

Tidpunkt

14.02.2018 - 14.03.2018

Onsdag 17:00-21:00

Lektioner: 21  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Ons 14.02.2018 17:00-21:00
Ons 21.02.2018 17:00-21:00
Ons 07.03.2018 17:00-21:00
Ons 14.03.2018 17:00-21:00

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD