Arbetslös

 

ARBETSLÖS

 

Är du arbetslös arbetssökande? Då får du avgiftsfritt delta i två kurser per termin (gäller personer bosatta i Jakobstad eller Larsmo). Du kan printa ut intyg från arbetskraftsbyråns hemsida (te-toimisto.fi). Du kan också använda din arbetsgivares förmånssedlar (Tyhy, tyky, Smartums) som betalning för kursdeltagande. Alla dessa sedlar lämnas in till kansliet före eller genast vid kursstarten.

Studiesedlar för invandrare och seniorer kan hämtas. Det finns ett begränsat antal sedlar.