Arbis direktionen

 

DIREKTIONEN

Direktionens ordinarie medlemmar under perioden 2017-2020 är Marika Kjellman (ordf), Nicklas Gustafsson (viceordf), Aykut Saka, Christell Sandell, Karl-Johan Holmqvist, Samuel Verkasalo och Marlene Sämskar