Förmånssedlar

 

FÖRMÅNSSEDLAR


Meddela vid anmälan om du använder förmånssedlar eller stuidesedlar. Ge dina förmånssedlar till läraren för kursavgiften senast tredje kurskvällen. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.

Kursavgiften ska i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.

Liikuntasetelit, Kuntoilusetelit, Kulttuurisetelit, Smartumsedlar och TYHY-kuponger är de sedlar vi tar emot.