Förmånssedlar

 

FÖRMÅNSSEDLAR

Meddela vid anmälan om du använder förmånssedlar. Ge dina förmånssedlar till läraren för kursavgiften senast tredje kurskvällen. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner. Liikuntasetelit, Kuntoilusetelit, Kulttuurisetelit, Smartumsedlar och TYHY-kuponger är de sedlar vi tar emot.

I simhallen / irdottsgården kan du som har digitalt förmånssystem system betala din Arbis kurs. Dessa system fungerar: Smartum Saldo (kortbetalning), Ticket Virike (före Ticket Mind&Body), Tyky Online (mobilbetalning), Sporttipassi – ePassi (mobilbetalning) och Eazybreak (mobilbetalning).

Kursavgiften ska i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.