Personuppgifter och Registerhantering

Gällande personuppgifter och registerbeskrivning på Jakobstads Arbis

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister

Registeransvarig
Jakobstads stad / Jakobstads Arbis

Registrets ansvarsperson
Rektor på Arbis

Registerärenden sköts av
Kanslist på Arbis

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till
rätt person.

Registrets datainnehåll


Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum
Adress
E-post
Mobiltelefon

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen
Kön
Modersmål                                       
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Används för

Identifiering av kursdeltagare och lärare
Postning
Användarnamn i anmälningssystemet
För meddelanden direkt till person