Studiesedelmedel för Garantipension

 

Studiesedelmedel för dig som har Garantipension = Gratis kurser i Arbis

Studiesedelmedel för dig som har Garantipension. Gäller för 2 kurser per termin och täcker hela avgiften. Intyg på att du har Garantipension skall lämnas till Arbis vid kursens början. Kursen blir gratis först då intyg lämnas in till Arbis.

Intyg fås från Kela på Kanalesplanaden 1, Ebba Brahe i Jakobstad

Arbis kansli finns på Skolgatan 25-27 B. Under Strengbergsklockan.