Utvärdering

 

UTVÄRDERING


Då en kurs är klar så får du en utvärdering via mejl från oss. I utvärderingen får du anonymt svara på frågor om kursen och ge oss tips på nya kurser och saker att förbättra.