Massmediers roll vid kriser, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Den här kursen ingår i grundstudiepaketet i Krispsykologi, men kan också avläggas som en fristående kurs.

I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i

kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation

- besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris

- besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger o om massmedierapportering i krissituationer

- besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131109

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Klas Backholm

Tidpunkt

26.04.2019 - 11.05.2019

Fredag 17:00-20:15
Lördag 09:00-14:45

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 26.04.2019 17:00-20:15
Lör 27.04.2019 09:00-14:45
Fre 10.05.2019 17:00-20:15
Lör 11.05.2019 09:00-14:45

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD