2) Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Syftet är att fördjupa studerandenas förståelse för barns lärande inom förskole- och nybörjarundervisningen. Vidare ska studerande få en djupare förståelse av planeringens, dokumentationens och utvärderingens betydelse för den pedagogiska verksamheten. Forskningens syn på förskole- och nybörjarundervisning, teorier om lärande samt läroplanernas intentioner problematiseras, diskuteras och synliggörs på olika sätt.  

 

Efter avslutad kurs ska studerande 

- kunna redogöra för och motivera sin syn på förskole- och nybörjarundervisning

- kunna redogöra för och diskutera olika teorier om barns lärande  

- visa förmåga att planera, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet inom förskole- och nybörjarundervisning 

 

Kursen ingår som en delkurs i "Grundstudier i förskole- och nybörjarpedagogik, 25 sp", men kan också avläggas enskilt.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131001

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann-Britt Forsblom

Tidpunkt

23.10.2020 - 07.11.2020

Fredag 16:30-19:45
Lördag 09:00-14:45

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 23.10.2020 16:30-19:45
Lör 24.10.2020 09:00-14:45
Fre 06.11.2020 16:30-19:45
Lör 07.11.2020 09:00-14:45

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD