4) Språk och interaktion, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Syftet är att fördjupa kunskapen om lärarens betydelse för elevernas språkliga utveckling och hur läraren kan arbeta och arrangera en språkligt stimulerande miljö för alla elever.

 

Såväl social som fysisk tal- och skriftspråksmiljö behandlas utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

 

I kursen ingår att besöka en förskola eller skola för att kartlägga och analysera den fysiska skriftspråksmiljön och för att få insikt i arbete med dialogisk läsning, utvecklande samtal och metoder inom flerspråkighetsdidaktik.

 

Efter avslutad kurs ska studerande

- ha fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta språkmedvetet för att stimulera en- och flerspråkiga elevers språkutveckling

- kunna föra språkstödjande och utvecklande samtal

- ha kunskap om flerspråkig pedagogik

 

Kursen ingår som en delkurs inom "Grundstudier i förskole- och nybörjarpedagogik, 25 sp", men kan också avläggas enskilt.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131002

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Sofia Jusslin

Tidpunkt

05.02.2021 - 27.02.2021

Fredag 17:00-20:15
Lördag 09:00-14:45

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 05.02.2021 17:00-20:15
Lör 06.02.2021 09:00-14:45
Fre 26.02.2021 17:00-20:15
Lör 27.02.2021 09:00-14:45

Plats

Svenska gården - Lilla salen
Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad