Peter Malm och Stockholmens ångsåg, hösten

Lediga platser

Ja

Kursavgift

5,00 €

Krimkriget 1854-56 resulterade i en kris för sjöfarten. För redarna gällde det nu att hitta ersättande näringsgrenar. Många av Finlands redare satsade i virkeshantering och sågverksamhet, så även Peter Malm.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000105

Kursavgift

5,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Guy Björklund

Tidpunkt

17.09.2020 - 17.09.2020

Torsdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD