Naturexkursion, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

20,00 €

 Exkursionen är uppskjuten till våren 2022.

Vi försöker hitta genuin skogsnatur invid nejdens vandringsleder (Molnviken, delar av Utterleden etc.) Vi besöker urskogen på Öuran och platser där man bedriver kontinuitetsskogsbruk.

Exkursionerna ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur. Om datum och tider överenskoms i gruppen. Första tillfället är 26.4 kl. 17.30 med start från Stadshusets parkering. Samåkning och egen matsäck med.

Ifall av coronarestriktioner kan kursen fortgå som planerat med avstånd, handdesi och munskydd.

Lediga platser

Ja

Kurskod

410209

Kursavgift

20,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ralf Wistbacka

Tidpunkt

25.04.2022 - 25.04.2022

Plats

Utomhus - Utomhus
68600 Jakobstad