Onsdags Event

 • 25.10.2018

  Sjömän och kaptener

  I serien "Med segel från Jakobstad".
  Läs mera

 • 07.11.2018

  Armlös, benlös, men inte hopplös

  Det är aldrig omöjligt trots att man inte har de bästa förutsättningarna.
  Läs mera

 • 08.11.2018

  På seglats med Johan Israel Idmans (1773 -95)

  I serien "Med segel från Jakobstad".
  Läs mera

 • 14.11.2018

  Vinterodling i Skillnadens Trädgård

  Välkommen till en inspirationsdag tillsammans med odlaren Sara Bäckmo! Undrar du hur du skulle kunna använda din trädgård för att odla grönsaker när sommarsäsongen är över? Att odla grönsaker i trädgården under höst, vinter och tidig vår är en spännande utmaning som ofta ger fin skörd.
  Läs mera

 • 21.11.2018

  Minska stressen och öka glädjen

  Under föreläsningen får du exempel, metoder och förhållningssätt för hur du bättre ska kunna hantera stress och tidigt upptäcka signaler på obalans hos dig själv och din omgivning.
  Läs mera

 • 22.11.2018

  Till Ostindien och Kina ombord på Concordia och andra fartyg

  I serien "Med segel från Jakobstad".
  Läs mera

 • 15.01.2019

  President Mannerheims döttrar

  En berättelse om president Carl-Gustav Mannerheims döttrars barndom och liv i vuxen ålder.
  Läs mera

 • 24.01.2019

  Med Hercules runt jorden (1844-47)

  I serien "Med segel från Jakobstad".
  Läs mera

 • 21.02.2019

  Ombord tillsammans med kaptenskan Matilda Peterson (1872-84)

  I serien "Med segel från Jakobstad".
  Läs mera

 • 07.03.2019

  Europa till fots - En vandringsberättelse

  Välkomna att komma och ta del av en berättelse i ord och bild om en unik vandring genom Europa.
  Läs mera

1 2