Anmälan och annullering

 

ANMÄLAN OCH ANNULLERING:

Notera att alla kurser har förhandsanmälan.
Du kan anmäla dig på följande sätt:

1) via internet på adressen arbis.jakobstad.fi

2) via telefon på nummer 06 786 3264

3) genom ett personligt besök på Arbis kansli

4) i vissa fall direkt till läraren (det står i så fall angivet i kursbeskrivningen).


Du kan redan på hösten anmäla dig till alla läsårets kurser, höst och vår. Förhandsanmälan är bindande! Observera även att din anmälan är personlig och inte kan överflyttas på någon annan familjemedlem eller annan person. Barn skall anmälas i sitt eget namn. Det går bra att skapa ett familjekonto för att anmäla barnen enkelt med en inloggning.

Om du trots allt inte kan delta i en kurs som du anmält dig till är det ytterst viktigt att du annullerar din kursanmälan senast tre dagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen. Inget ”pröva på”-tillfälle gäller för vuxna.

Annullering av kursen kan göras på hemsidan eller genom att ringa till oss på Arbis.

Eventuell annullering görs inte till kursledaren! Det är speciellt viktigt att i tid annullera anmälan till en kurs med begränsat deltagarantal, eftersom det ofta finns någon annan intresserad som står i kö för kursplats.

Du betalar en skild avgift per termin för varje kurs du deltar i. Meddela och lämna in om dina förmåner vid anmälan eller vid kursens start.

Ett kurstillfälle kan av olika orsaker utebli under terminen och inte tas igen. Detta ändrar inte på kursavgiften.


Dessa regler är gemensamma för instituten inom Norra Ligan.