Olika förmåner


FÖRMÅNSSEDLAR

Meddela vid anmälan om du använder förmånssedlar. Ge dina förmånssedlar till läraren senast tredje kurskvällen. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner. Tyky och Smartumsedlar är de sedlar vi tar emot.

OBS! Kursavgiften ska i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.

EPASSI
Arbis i Jakobstad finns även på epassi och du hittar oss där på din inloggning och kan betala din kurs eller Onsdags Event. Du kan även betala med ePassi appen. Så här gör du: Logga in på ePassis hemsida/app och klicka på onlinebetalningar. Sök upp Jakobstads Arbis i leverantörsfältet. Sedan kommer du till betalningssidan där du fyller i avgiften på kursen du vill betala, kursens namn/kursens nummer och din e-postadress.

Epassi kan inte användas när kursavgiften är fakturerad. Kursen faktureras i regel efter tredje kurstillfället.

BETALA MED DIGTALA FÖRMÅNSSYSTEM VID SIMHALLEN
I Simhallen / irdottsgården kan du som har digitalt förmånssystem system betala din Arbis kurs. Dessa system fungerar: Smartum Saldo (kortbetalning), Smartum Pay, Ticket Virike (före Ticket Mind&Body), Tyky Online (mobilbetalning), Sporttipassi – ePassi (mobilbetalning) och Eazybreak (mobilbetalning).


ARBETSLÖS?
Är du arbetslös arbetssökande? Då får du avgiftsfritt delta i två kurser per termin (gäller personer bosatta i Jakobstad eller Larsmo). Du kan skriva ut intyg från arbetskraftsbyråns hemsida (te-toimisto.fi).


STUDIESEDELMEDEL FÖR GARANTIPENSION
Gäller för 2 kurser per termin och täcker hela avgiften. Intyg på att du har Garantipension skall lämnas till Arbis vid kursens början. Kursen blir gratis först då intyg lämnas in till Arbis. Intyg fås från Kela på Kanalesplanaden 1, Ebba Brahe i Jakobstad. Går också att visa ett kontoutdrag med meddelande "Garantipension", som fås från din bank eller i nätbanken hemma.


PRESENTKORT
Du kan också köpa presentkort till en kurs, föreläsning eller Onsdags Event som gåva till familj och vänner. Mejla oss på arbis@jakobstad.fi eller ring 06 786 3264.