Förmånssedlar och digitala pass


FÖRMÅNSSEDLAR OCH DIGITALA FÖRSMÅNSSYTEM

Meddela vid anmälan om du använder förmånssedlar. Ge dina förmånssedlar till kansliet/läraren mellan första och tredje kurskvällen. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner. 

Tyky och Smartumsedlar är de förmånssedlar vi accepterar. Digitala förmånssystem som accepteras är SmartumPay och ePassi.

OBS! Kursavgiften ska i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.

HUR ANVÄNDER JAG EPASSI?
Logga in på ePassis hemsida/app och klicka på onlinebetalningar. Sök upp Jakobstads Arbis i leverantörsfältet. Sedan kommer du till betalningssidan där du fyller i avgiften på kursen du vill betala. När du skickat iväg din betalning får vi kvitto på vår epost adress.

HUR ANVÄNDER JAG SMARTUMPAY?
Logga in på SmartumPays hemsida/app och sök upp Jakobstads Svenska Arbetarinstitut. Välj summa och befäst med ett svep. OBS! Sänd in kvitto (t.ex. skärmdup) av din betalning till oss på arbis@jakobstad.fi.

BETALA MED DIGTALA FÖRMÅNSSYSTEM VID SIMHALLEN
I Simhallen/idrottsgården kan du som har digitalt förmånssystem betala din Arbis kurs. Dessa system fungerar: Smartum Saldo (kortbetalning), Ticket Virike, Tyky Online (mobilbetalning) och Eazybreak (mobilbetalning).ARBETSLÖS?
Är du arbetslös arbetssökande? Då får du avgiftsfritt delta i två kurser per termin (gäller endast personer bosatta i Jakobstad eller Larsmo). Du kan skriva ut intyg från arbetskraftsbyråns hemsida (te-toimisto.fi).


STUDIESEDELMEDEL FÖR GARANTIPENSION
Gäller för 2 kurser per termin och täcker hela avgiften. Intyg på att du har Garantipension skall lämnas till Arbis vid kursens början. Kursen blir gratis först då intyg lämnas in till Arbis. Intyg fås från Kela på Kanalesplanaden 1, Ebba Brahe i Jakobstad. Går också att visa ett kontoutdrag med meddelande "Garantipension", som fås från din bank eller i nätbanken hemma.


PRESENTKORT
Du kan också köpa presentkort till en kurs, föreläsning eller Onsdags Event som gåva till familj och vänner. Mejla oss på arbis@jakobstad.fi eller ring 06 786 3264 för mer info.