Personal och kontaktuppgifter

Marie-Louise Björndahl, sakkunnig, Vasa sommaruni m.m.
Tfn 067863510, 0445570321
marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi

 

Carola Lassila, språklärare, fintandem m.m.
Tfn 0400252896
carola.lassila@jakobstad.fi

 

Sassa Nygård, vaktmästare
Tfn 0445571381 (kvällstid)
sassa.nygard@jakobstad.fi

 

Jessica Lassfolk, kurssekreterare
Tfn 067863264
jessica.lassfolk@jakobstad.fi

 

Anders Wingren, rektor
Tfn 067863632, 0447851205
anders.wingren@jakobstad.fi

 

Jakobstads Svenska Arbetarinstitut

Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad (kansliets besöks- och postadress). Vi finns i ovala porten under strängbergs klocka.
E-post: arbis@jakobstad.fi
Telefon:786 3264
Internet: arbis.jakobstad.fi
Facebook.com/arbis.jakobstad.fi
Instagram: @jakobstadsarbis #jakobstadsarbis

Kansliet är i regel öppet vardagar kl. 08.00-16.00. Fredagar 08.00-15.00.