Viktig kursinfo

TILLGÄNGLIGHET
Är du rullstolsburen eller rörelsehindrad så erbjuder de allra flesta utrymmen möjlighet att bra kunna delta i våra kurser. Om du undrar över tillgängligheten i något utrymme så kan du kontakta oss.

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Studerande som deltar i riskfyllda kurser bör notera detta.

GRUPPSTORLEKAR
Varje kurs bör ha minst 9 deltagare för att kunna starta (7 deltagare i Larsmo).

LOV OCH PAUS I KURSERNA
Arbiskurserna har paus vecka 42 (höstlov) vecka 9 (sportlov). Se övriga helgdagar i kalendern.

SMS FRÅN OSS
Om du gett oss ditt mobilnummer meddelar vi om eventuella ändringar gällande de kurser och event du är anmäld till via sms.
Om du får ett sms vars avsändare är JSTADARBIS, så går det INTE att svara på meddelandet, inte heller ringa upp numret. Om du vill nå oss, ring 06-7863264 eller mejla arbis@jakobstad.fi.

UTVÄRDERING
Då en kurs är avslutad får du en utvärdering via mejl från oss. I utvärderingen får du anonymt svara på frågor om kursen, ge oss tips på nya kurser och saker vi kan förbättra.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Registrets datainnehåll:

Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum 
Adress 
E-post
Mobiltelefon

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen:
Kön
Modersmål                                        
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister
Registeransvarig - Jakobstads stad / Jakobstads Arbis
Registrets ansvarsperson- Rektor på Arbis
Registerärenden sköts av - Kanslist på Arbis