Viktig kursinfo

FÖR ALLAS BÄSTA


Tvätta dina händer bra inför kurserna och/eller på kursplatsen. På många kursplatser har vi även ställningar med handdesinficering. Städningen i utrymmen är utökad på många riskplatser. Håll avstånd till varandra. Kurser kan ändras om till distanskurser om regeringen så besluter och kursavgiften kvarstår då, men undervisningen övergår till distans. Om beslut kommer att Coronapass behövs på kurserna så tar vi det i bruk. Ändringar som påverkar kurserna pga pandemi kan sändas ut som massutskick via mejlen till samtliga deltagare.

Du som deltar i gymnastikkurser, så byt i mån av möjlighet om hemma och duscha även hemma under dessa tider. På Yoga kurserna så ta med egna Yogamatta och filt.

Munskydd rekommenderas starkt att bära på våra kurser från och med 5 oktober och framåt. För hänsyn gentemot alla.

 

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Studerande som deltar i riskfyllda kurser bör notera detta.


GRUPPSTORLEKAR
Varje kurs bör ha minst 10 deltagare för att kunna starta (7 deltagare i Larsmo). Grupper inom motionsgymnastik och dans bör ha ca 20 deltagare. 


LOV OCH PAUS I KURSERNA
Arbiskurserna har paus vecka 42 (höstlov) vecka 9 (sportlov). Se övriga helgdagar i kalendern.


SMS FRÅN OSS
Om du gett oss ditt mobil nummer så meddelar vi ut info och eventuella ändringar om de kurser och event du är anmälda till via sms.
Om du får ett sms vars avsändare är JSTADARBIS, så går det INTE att svara på meddelandet, inte heller ringa upp numret. Om du vill nå oss, ring 06 786 3264 eller mejla på arbis@jakobstad.fi


UTVÄRDERING
Då en kurs är klar så får du en utvärdering via mejl från oss. I utvärderingen får du anonymt svara på frågor om kursen och ge oss tips på nya kurser och saker att förbättra.

TENTAMEN
Arbis ordnar regelbundet allmänna tentamenstillfällen då du kan tenta öppna universitets- och andra kurser hos oss, se sidan Vasa sommaruni. Ta kontakt ifall du vill tenta hos oss! Tentavgift tillkommer.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Registrets datainnehåll:
Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum 
Adress 
E-post
Mobiltelefon

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen:
Kön
Modersmål                                        
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister
Registeransvarig - Jakobstads stad / Jakobstads Arbis
Registrets ansvarsperson- Rektor på Arbis
Registerärenden sköts av - Kanslist på Arbis