Fintandem info


FinTandem är pararbete mellan två personer med olika modersmål och där båda vill lära sig varandras språk. Lärandet sker via diskussioner. Hälften av tiden talar deltagarna det ena språket och under den andra hälften det andra språket. Båda parterna är således turvis både lärare och elev. 

Man måste inte vara speciellt duktig på sitt modersmål. Man kan ändå fungera som en språklig modell, ge feedback och korrigera fel samt hjälpa till om partnern har svårt att uttrycka sig. Deltagarna behöver inte vara väldigt utåtriktade, men de ska vara villiga att samarbeta med sin partner och ta hänsyn till varandras olika målsättningar och arbetssätt. FinTandem är öppet för alla som är intresserade av att lära sig språk, från ca 16 års ålder. Ingen övre åldersgräns finns.

När man anmäler sig berättar man vilket språk man vill lära sig och ger uppgifter om sig själv t.ex. kön, ålder, boningsort och intressen. Koordinatorn försöker sedan hitta en partner som passar. Paret får självständigt bestämma var och när man träffas, men som komplement till det ordnas fem gemensamma närstudieträffar under läsåret. Dessa är torsdagarna 21.9. 23.11. 11.1. 8.3. och 24.5. kl. 18-19.30. Där kan man utbyta erfarenheter och få tips på aktiviteter. 

Deltagarna i FinTandem har under hela läsåret tillgång till individuellt stöd av kurskoordinatorn.

Fyll i dina uppgifter här

Tiedot (Lomake)