FRK Första Hjälpen FHJ 1® (16 t) – kombinationsutbildning, våren

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

100,00 €

Kursinnehåll
• åtgärder vid nödsituationer
• återupplivning och hjärtstartaren
• medvetslöshet
• främmande föremål i luftvägarna
• riklig blödning
• chock
• sjukdomsanfall
• sår
• brännskador
• benbrott och ledskador
• andra skador
• förgiftningar
• förebyggande av olyckor
• hälsofrämjande
• ev. gruppvisa specialteman

Kursen förverkligas i två steg. Teoridelen av första hjälps-ämnen studeras självständigt på webben och praktiska övningar i närstudierna. Den första delen består av webb-utbildning. Efter en godkänd examen från webb-utbildnings delen får man rättighet att delta i närstudierna. Syftet är att öka mod att hjälpa i situationer som kräver livräddande första hjälp och i vardagens mindre olyckor. FRK Första Hjälpen FHJ 1® -intyg är giltig i 3 år. Kursens praktiska del hålls under två kvällar. Teoridelen måste vara klar innan man kan delta i den
praktiska delen. Obligatorisk närvaro 90%.
OBS! Sista anmälningsdag 14.3.

Lediga platser

Ja

Kurskod

610126

Kursavgift

100,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Heidi Puiras

Tidpunkt

28.03.2023 - 29.03.2023

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum B
68600 Jakobstad