Missbruk som samhällsproblem, 5 sp

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Det övergripande målet med kursen är att belysa missbruksproblematiken i det moderna samhället. Kursen behandlar olika former, definitioner och synsätt i relation till missbruk, bakgrunden och orsaker till missbruk samt olika samhälleliga insatser för att hantera missbruksproblematiken.

Efter godkänd kurs ska studeranden a) känna till olika former av missbruk, vanliga sätt att definiera missbruk samt olika synsätt på hur missbruk kan förstås, b) kunna identifiera olika bakomliggande faktorer och förhållanden som leder till missbruk, c) kunna urskilja och värdera olika insatser för att hantera missbruksproblematiken i samhället, d) kunna värdera och utarbeta lösningsmodeller för ett specifikt missbruksproblem

Efter avklarad kurs ska studeranden kunna ta del av information och litteratur gällande missbruk samt att tillämpa denna kunskap i praktiskt arbete bland olika missbrukargrupper

Lediga platser

Ja

Kurskod

131102

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ghita Bodman

Tidpunkt

14.09.2018 - 16.09.2018

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD