Socialpolitik och mångkulturalism, 5 sp

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Kursen behandlar mångkulturalism som begrepp och fenomen, samt de återverkningar och utmaningar detta medför för samhället och socialpolitiken.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: a) känna till centrala begrepp och olika inriktningar i diskussionen om mångkulturalism, invandring, integrering, samt rasism, b) kunna beskriva huvuddragen i de teorier som används inom området, c) kunna

använda dessa begrepp och teorier i analysen av samhälleliga fenomen, d) kunna ta ställning till och kommentera information och diskussioner inom området.

Kursen tränar de studerande i argumentation och kritisk diskussion.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131103

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Emily Gichuhi

Tidpunkt

05.10.2018 - 27.10.2018

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD