Intervention, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Den här kursen ingår i grundstudiepaketet i Krispsykologi, men kan också avläggas som en fristående kurs.

Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck

- beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer

support

* kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131106

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann-Charlotte Kjerulf

Tidpunkt

30.11.2018 - 15.12.2018

Fredag 16:00-19:15
Lördag 09:00-14:45

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 30.11.2018 16:00-19:15
Lör 01.12.2018 09:00-14:45
Fre 14.12.2018 16:00-19:15
Lör 15.12.2018 09:00-14:45

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD