PTSD / Långtidsverkningar, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Den här kursen ingår i grundstudiepaketet i Krispsykologi, men kan också avläggas som en fristående kurs.

Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom

- beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och komorbiditet

- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131107

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ferdinand Garoff

Tidpunkt

24.01.2019 - 27.01.2019

Torsdag 18:00-21:15
Fredag 18:00-21:15
Lördag 09:00-14:45
Söndag 09:00-14:45

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tors 24.01.2019 18:00-21:15
Fre 25.01.2019 18:00-21:15
Lör 26.01.2019 09:00-14:45
Sön 27.01.2019 09:00-14:45

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD