1) Lek och rörelse, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur barnets helhetsmässiga växande, utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande stöds med hjälp av lek och rörelse. Vidare ska den studerande få fördjupad förståelse för olika rörelseaktiviteter och -färdigheter. Fysisk och motorisk utveckling, lek och rörelse som mål och medel, läroplanernas innehåll. 

 

Efter avslutad kurs ska studeranden kunna redogöra för hur de på ett mångsidigt sätt planerar för lek och rörelse inom förskole- och nybörjarundervisningen med tanke på barnets helhetsmässiga utveckling och lärande.

 

Kursen ingår som en delkurs inom "Grundstudier i förskole- och nybörjarpedagogik, 25 sp", men kan också avläggas enskilt.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131003

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Annika Sandelin, Janina Enkvist Snellman

Tidpunkt

17.09.2020 - 26.09.2020

Torsdag 19:00-20:00
Lördag 10:00-13:30
Lördag 09:00-14:45

Lektioner: 48  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tors 17.09.2020 19:00-20:00
Lör 19.09.2020 10:00-13:30
Tors 24.09.2020 19:00-20:00
Lör 26.09.2020 09:00-14:45

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD