1) Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

 

Idrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld.  

Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden.

Kursen handlar om hur idrottspsykologiskt ledarskap skall utföras i syfte att nå bästa möjliga resultat, samtidigt med att man håller individens psykiska hälsa i främsta rummet.

Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

Lärandemål:  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottsledarskap. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

Förkunskaper: Motivation och intresse för ämnet.

Kursen ingår i ämnet "Utvecklingspsykologi", men kan avläggas enskilt.

Lediga platser

Ja

Kurskod

131004

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Christoph Treier

Tidpunkt

13.11.2020 - 08.12.2020

Fredag 16:30-20:30
Lördag 10:00-14:30
Tisdag 17:00-21:00

Lektioner: 22  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 13.11.2020 16:30-20:30
Lör 14.11.2020 10:00-14:30
Tis 24.11.2020 17:00-21:00
Tis 08.12.2020 17:00-21:00

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD