Stockholmsfröken – inga kopior, äkta original, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Förr fanns i staden människor som skiljde sig från mängden i gatubilden. Av olika omständigheter och med olika förutsättningar hankade de sig fram med tillfälliga arbeten och folks välvilja. Många av personerna fick öknamn som berättade lite om deras egenart.

Ifall av coronarestriktioner kan kursen fortgå som planerat med avstånd, handdesi, större lokal och munskydd.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000112

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Guy Björklund

Tidpunkt

15.04.2021 - 15.04.2021

Torsdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD