Skogen som ekosystem, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

 

Oroväckande nyheter om skogsnaturen bl.a. i Amazonas och Australien rapporteras. Men hur går det för skogsnaturen i Finland? Skogen är en mångformig naturtyp som kan förnya sig själv och därmed har ett evigt liv. Skogens biodiversitet hotas av att betydande delar görs om till tallplantager.

Skogen erbjuder också ekosystemtjänster, fungerar som kolsänka m.m. men klimatförändringen kan påverka detta. Vi försöker skydda skogsnaturen med skyddsprogram, nationalparker, skydd av habitat och arter enligt naturskyddslagen, vattenlagen och skogslagen samt den så kallade PEFC-certifieringen. Hur förhåller sig dessa skyddsansträngningar till de som andra länder vidtagit och finns det plats för förbättringar?

Föreläsningarna ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000103

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Panu Kunttu

Tidpunkt

07.03.2022 - 07.03.2022

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 4  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad