Finland har världens bästa skogsskydd eller... surfar vi på den sjätte utrotningsvågen?, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Hur är det med andelen skyddad skog i södra Finland: når den de mål som landets experter på skogens ekologi bedömt vara tillräckliga? Hur mår skogsnaturen egentligen? Kommer vi överhuvudtaget att kunna stoppa utarmningen av skogens biodiversitet?

En utvärdering av hotade arter (2019) och naturtyper (2018) görs: hur är läget och har något förbättrats jämfört med tidigare bedömningar? Tål skogsnaturen alla dessa existerande och nyetablerade skogsindustrier?

Föreläsningarna ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000101

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Patrik Byholm

Tidpunkt

14.03.2022 - 14.03.2022

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 4  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad