Gräsrötterna - skogsnaturens sista chans? våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Den nödvändiga förbättringen av skogsskyddet förutsätter att alla skogsägare (städer, kommuner, församlingar, stiftelser, privatpersoner) och naturvänner aktiverar sig för ett förbättrat skogsskydd. Det är dags för markägarna att ta ett personligt ansvar för skogsnaturen!

Föreläsningen är en presentation av den våldsamma förändring som skett i Österbottens skogar och hur man borde försöka återställa den ekologiskt utarmade skogsnaturen.

Föreläsningarna ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000102

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Håkan Eklund

Tidpunkt

21.03.2022 - 21.03.2022

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 4  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad