Skogsskydd och restaurering av skog, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Information om det frivilliga skogsskyddsprogrammet METSO, programmet för återställanden av sargade biotoper, HELMI. Skogscentralen presenterar bl.a. de naturvårdsprojekt man genomför. 

Gräsrotsinitiativ: Skyddsinitiativ för skogar ägda av samfund. Naturvårdsprojektet Lillsjön. Restaurering av skog på Mickelsörarna.

Föreläsningarna ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000104

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ralf Wistbacka, Vesa-Pekka Simula, Nina Jungell, Birthe Weijola, Birthe Wistbacka

Tidpunkt

04.04.2022 - 04.04.2022

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 4  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad