Bättre mående via förhållningssättet bakom acceptance and commitment therapy (ACT) - Äntligen tisdag

Lediga platser

Ja

Kursavgift

15,00 €

Genom att leva enligt förhållningssättet bakom ACT får du lättare distans till stress och negativa tankar och känslor. Speciellt vid närvaro av en kronisk sjukdom eller t.ex. en anhörigas psykiska sjukdom eller missbruk kan tankesättet bakom ACT hjälpa dej att minska din stress och du kan återfå balans och sinnesro i din vardag. Under denna föreläsning berättar Annika om ACT på ett enkelt sätt och ger verktyg hur du själv kan träna dig att mera leva enligt ACT:s sex grundpelare

Att i vardagen känna till och agera enligt ACT:s sex grundpelare ger bättre välmående och mer psykologisk flexibilitet som även gör att du lättare klarar av kommande utmaningar i livet.

Under denna föreläsning får du veta mera mer om ACT och du får kunskap hur du via ACT kan stärka och öka din livskvalitet och få bättre motståndskraft mot olika former av stress, obehag och negativa tankar och känslor i vardagen. Du får även lite tips hur du kan stärka ditt mående via metoder inom mental träning under föreläsningen.

(Läraren är bland annat mental tränare, socionom och certifierad Beroende och ACT-coach)

Arbis bjuder på kaffe/te i samband med föreläsningen.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000224

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Annika Långbacka

Tidpunkt

12.03.2024 - 12.03.2024

Tisdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD