AI som kompis och kollega - Reidar Wasenius

Lediga platser

Ja

Biljettpris

20,00 €

Artificiella intelligenser är inte längre bara verktyg, utan kan ses som betjänter eller kolleger och allt oftare t.o.m. chefer. Hur kan var och en av oss utnyttja AI-system i vår vardag? Vilka enkelt tillgängliga verktyg finns online och vad duger de till? Vilken nytta kan vi ha av dem? Vad krävs av oss människor nu när datorerna är allt smartare? Vilken är vår plats i den nya världen och hur lönar det sig för oss, våra barn och barnbarn att förbereda oss så att vi klarar oss så väl som möjligt också i framtiden?

Reidar Wasenius som studerar och utvecklar artificiella intelligenser vid Aalto-universitetet visar ett antal konkreta exempel på hur allt flera människor i Finland använder de nya systemen och vilken praktisk nytta de har av dem i sin vardag. Han belyser möjligheterna och riskerna som vi står inför.

Kvällen innan föreläser Reidar i Kronoby MI.

Lediga platser

Ja

Kod

000705

Biljettpris

20,00 €

Språk

Svenska

Föreläsare

Reidar Wasenius

Tidpunkt

09.10.2024 - 09.10.2024

Onsdag 18:30-20:00

Plats

Jakobstads Gymnasium - Stora Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 Jakobstad