Mindfulnessbaserad stressreduktion - MBSR, B, våren

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

27,00 €

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod som utarbetats av professor i medicin Jon Kabat-Zinn i USA på 1970-talet. Metoden används kliniskt. De senaste åren har 500-800 forskningsartiklar publicerats per år om effekterna av mindfulnessträning: t.ex. ökad förmåga att hantera fysisk och psykisk smärta och andra svårigheter och utmaningar vi råkar ut för i livet. Ökad kreativitet, effektivitet, koncentration, samarbetsförmåga, livskvalitet, självkännedom och mindre stress, oro, sjukfrånvaro är andra effekter som konstaterats i forskningen.

Denna internationellt mycket uppskattade metod, tankesätt, är tillgänglig även för dig! Kursen passar bra för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete eller för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Inga förkunskaper krävs. Både du som är professionell och kommer som privat är välkommen.

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; medvetenhet, koncentration och medkänsla. Att vara mindful handlar om att närvara med det som finns i just detta ögonblick. Att leva mera i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå, acceptera och t.o.m. uppskatta livet. Som det är här och nu. Just i denna stund. Som du är här och nu. Med medkänsla – inte dömande självkritik.

En ökad närvaro gör att du upptäcker tidigare din kropps signaler, på t.ex. för hög stress. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, hitta mer konstruktiva utvägar. Du kan möta prövningar med större visdom, när du kan använda all din kapacitet som finns tillgänglig i nuet. Vad du än gör, är det bra att vara närvarande!

Under kursen gör vi olika övningar; t.ex. uppmärksamhetsövningar (meditation), närvaro i rörelser, korta skrivuppgifter, målar, gör praktiska vardagsövningar och diskuterar. Du får också möjligheter till och tips på hur du kan träna på egen hand.

Staffan har dragit kurser i mindfulness i många år och är en gediget utbildad instruktör i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och samarbetar med Mindfulnesscenter i Sverige. Staffan är även utbildad qigonginstruktör, öronakupunktör, lärare och politices magister.

Staffan delar bl.a. med sig av de mest verkningsfulla övningarna som hjälpt honom från att ha varit helt utslagen av sjukdom till ett aktivt och innehållsrikt liv. Så missa inte detta tillfälle! Varmt välkommen! Du kan läsa mera om Staffan här: www.s-balans.fi

Lediga platser

Ja

Kurskod

610109

Kursavgift

27,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Staffan Portin

Tidpunkt

13.01.2021 - 31.03.2021

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad