Svenska - ABC nivå 2, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Ansökan till kursen görs på Arbis kontor, genom att komma in till oss och fylla i en ansökningsblankett. Plats: Skolgatan 25-27 B. Blanketten finns också på vår hemsida.

Målgrupp: Läs- och skrivkunniga
Ingångsnivå: A 1.1
Målnivå: A 1.2 - A 1.3

Innehåll:
- grunderna i den svenska grammatiken
- ordklasser
- läsfärdighet
- förstå innehållet i lästa texter
- självständigt skrivande
- diskussioner
- hörförståelse
- samhällskunskap
- digitalt lärande
 
När studeranden når målnivån flyttas de upp till nästa nivå. Flexibilitet i individ- och gruppanpassning tillämpas i samråd med TE-byrån. 

 

Applications for the course are made at Arbis office, by coming to us and filling in an application form. Location: Skolgatan 25-27 B. The form is also available on our website.

Target group: Read and write skills
Input level: A 1.1
Target level: A 1.2 - A 1.3

Content:
- the basics of Swedish grammar
- word classes
- literacy
- understand the content of texts
- independent writing
- discussions
- listening comprehension
- civics
- digital learning

When you study when the target level is moved up to the next level. Flexibility in individual and group adaptation is applied in consultation with TE-byrån.

Lediga platser

Ja

Kurskod

120010

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Isabella Ström-Kaipio

Tidpunkt

09.01.2023 - 31.05.2023

Måndag 09:00-13:00
Tisdag 09:00-13:00
Onsdag 09:00-13:00
Torsdag 09:00-13:00
Fredag 09:00-13:00

Lektioner: 501  (94 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Strengbergs - Klassrum Nova
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad