FinTandem, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

19,00 €

FinTandem är pararbete mellan två personer med olika modersmål och där båda vill lära sig varandras språk. Lärandet sker via diskussioner. Hälften av tiden talar deltagarna det ena språket och under den andra hälften det andra språket. Båda parterna är således turvis både lärare och elev.

Man måste inte vara speciellt duktig på sitt modersmål. Man kan ändå fungera som en språklig modell, ge feedback och korrigera fel samt hjälpa till om partnern har svårt att uttrycka sig. Deltagarna behöver inte vara väldigt utåtriktade, men de ska vara villiga att samarbeta med sin partner och ta hänsyn till varandras olika målsättningar och arbetssätt. FinTandem är öppet för alla som är intresserade av att lära sig språk, från ca 16 års ålder. Ingen övre åldersgräns finns.

När man anmäler sig berättar man vilket språk man vill lära sig och ger uppgifter om sig själv t.ex. kön, ålder, boningsort och intressen. De flesta paren vill lära sig finska/svenska men andra kombinationer är också möjliga. Om det finns tillräckligt med deltagare försöker koordinatorn sedan hitta en partner som passar. Paret får självständigt bestämma var och när man träffas, men som komplement till det ordnas fem gemensamma närstudieträffar under läsåret. Där kan man utbyta erfarenheter och få tips på aktiviteter. Träffarna på vårterminen är 2.2. 30.3. och 11.5 kl. 18-19.30

Deltagarna i FinTandem har under hela läsåret tillgång till individuellt stöd av kurskoordinatorn.

Här fyller du i dina intressen: https://arbis.jakobstad.fi/fintandem

 

Lediga platser

Ja

Kurskod

120032

Kursavgift

19,00 €

Kursspråk

Engelska, Finska, Svenska

Lärare

Carola Lassila

Tidpunkt

09.02.2023 - 11.05.2023

Torsdag 18:00-19:30

Lektioner: 6  (3 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tors 09.02.2023 18:00-19:30
Jakobstads Gymnasium - Klassrum A
Tors 30.03.2023 18:00-19:30
Jakobstads Gymnasium - Klassrum
Tors 11.05.2023 18:00-19:30
Jakobstads Gymnasium - Klassrum

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad
Jakobstads Gymnasium - Klassrum A
68600 Jakobstad