Fågelkurs, våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

22,00 €

Våren 2023 ordnas en fågelkurs för både nybörjare och längre hunna fågelvänner. Kursen ordnas av Jakobstads Svenska Arbetarinstitut i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur r.f., Ostrobothnia Australis r.f. och

Oravaisnejdens Natur r.f. På kursen lär du dig mer om kustlandets och skärgårdens fågelfauna. Ugglor, skärgårdsfåglar, hålhäckande fåglar, vadare och deras biologi och utbredning presenteras. Vi lär oss de viktigaste kännetecknen för enskilda arter samt deras sång och kontaktläten. Dessutom ordnas fågelutflykter där vi testar våra nya kunskaper!

 

Kursprogram: 

6.3  -  Finlands 30 vanligaste fåglar

13.3 - Finlands ugglor, Ugglelyssning (Väderreservation - alternativa dagar överenskoms) 

20.3 - Fågelfaunan i Jakobstadsnejdens skärgårdsområden

27.3 - Hålhäckande fåglar i Finland + holkutställning

3.4  -  Rastplatser för vadare i Jakobstadsnejden

17.4 - Ringmärkning; vanliga ringar, läsringar etc. Insättande av Fågelatlasobservationer i TIIRA-          registeret.

Exkursioner till Tornens kamp och Hällgrund samt ugglelyssning planeras i samråd med deltagarna. Kursen ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur r.f, Ostrobothnia Australis r.f och Oravaisnejfens Natur r.f.

För den som önskar så erbjuds även:

April/Maj: Fågelskådardag vid Rågårdsskatan (Lö 15.4), samt

Tornens kamp vid Bådaviken (Lö 6.5)

Maj: Skärgårdsfåglar. Utflykt till Hällgrund i slutet på maj.

Transporter med deltagarnas egna bilar (samåkning) och båtfärd till Hällgrund till själv-kostnadspris.

Material:

Fågelfaunan i Larsmo skärgård 2019, Inventering av silltrut och fågelskär i Jakobstad och vid Torsö år 2020 (sänds med e-post), Keski-Pohjanmaan lintupaikat (länk till boken sänds).

Holkar & Fåglar (Broschyr – delas ut)

Lediga platser

Ja

Kurskod

410211

Kursavgift

22,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ralf Wistbacka, Tomas Klemets

Tidpunkt

06.03.2023 - 17.04.2023

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 12  (6 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Jakobstads Gymnasium - Klassrum
68600 Jakobstad